أربع صور و كلمة واحدة v2.9 [MOD]
  • Phiên Bản: 2.9
  • OBB: No
  • Thể Loại: Đố vui
  • Kích Thước: 5,0M
  • Ngày Đăng: May 27, 2020
  • Ngày Cập Nhật: 2 tháng trước
  • Lượt Xem: 138
  • (#55542) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "أربع صور و كلمة واحدة"
Bạn có thể nhận ra các từ phổ biến mà diễn tả bốn hình ảnh ??
Game không cần bất kỳ thông tin .. nhưng họ cần phải Trkiz..mharrat liên kết .. Alastnteg..altvkir bên ngoài hộp và suy luận logic.
Không biết các giải pháp .. cũng tập trung vào các liên kết, kết hợp bốn hình ảnh bởi vì đôi khi bạn có thể cần phải giải quyết giai đoạn sâu những gì bạn không nhận thức được sự tập trung đã được hiểu bởi những người khác chỉ đơn giản.