5E Spellbook v1.0.1.1.7 [MOD]
  • Phiên Bản: 1.0.1.1.7
  • OBB: No
  • Thể Loại: Nhập vai
  • Kích Thước: 3,3M
  • Ngày Đăng: October 7, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 9 tháng trước
  • Lượt Xem: 255
  • (#36492) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "5E Spellbook"
Bao gồm danh sách tổng thể hoàn chỉnh, tuyệt vời cho một tài liệu tham khảo nhanh chóng!

Mới được cập nhật với nội dung mới từ XGTE.

Bây giờ chứa tất cả Cleric Tên miền, Paladin lời thề, Druid Circle, và Warlock mở rộng phép thuật!

Spellbook thể tìm kiếm cho Fifth Edition!