Building Destruction Prototype v2.3 [MOD]
  • Phiên Bản: 2.3
  • OBB: No
  • Thể Loại: Mô phỏng
  • Kích Thước: 64M
  • Ngày Đăng: March 17, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 1 tháng trước
  • Lượt Xem: 34
  • (#81011) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Building Destruction Prototype"
Nguyên mẫu của một trò chơi với môi trường bị phá hủy lấy cảm hứng từ Rainbow Six Siege và Teardown
CẢNH BÁO: Trò chơi yêu cầu thiết bị mạnh mẽ! Nếu không, có thể bị trễ và gặp sự cố