ClawKnight(夾娃娃騎士) v7.8.0 [MOD]
  • Phiên Bản: 7.8.0
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 79M
  • Ngày Đăng: July 31, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 7 tháng trước
  • Lượt Xem: 87
Giới thiệu game "ClawKnight(夾娃娃騎士)"
Đây là một clip búp bê cứu câu chuyện dũng cảm của thị xã, thành phố và thị trấn thành lập nó trong khu đất trống!

Mục đích là để cắt các bậc thầy con búp bê!

× thị trấn mở rộng
Check NPC của bạn có thể triệu tập ngôi làng nhỏ, NPC là một loạt các chức năng khác nhau, một số cũng thuê Oh!

Hệ thống giấy búp bê ×
Có thiết bị trò chơi khác nhau, mũ, mặt chờ đợi cho bạn để thu thập.

bộ sưu tập × CG
Sau khi thống nhất các điều kiện nhất định sẽ mở ra những câu chuyện với NPC, và mở khóa tất cả CG nó!

Facebook: https: //www.facebook.com/SmithStory/