Combat Troopers – Star Bug Wars v1.3.2 [MOD]
  • Phiên Bản: 1.3.2
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 98M
  • Ngày Đăng: July 31, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 1 năm trước
  • Lượt Xem: 462
Giới thiệu game "Combat Troopers - Star Bug Wars"
Bảo vệ tiền đồn của bạn từ sợ hãi sao lỗi! Đặt tiền đồn lính và tháp pháo của bạn trong chế độ xây dựng, sau đó tham gia các hoạt động trong người đầu tiên! Xem bao lâu bạn có thể giữ tắt sóng của Bugs sao và nhận được để phía trên cùng của lãnh đạo-board! Tải Combat Troopers sao Bug Wars cho miễn phí ngay hôm nay!

* Theme Sci Fi
* Đồ họa 3D chất lượng cao
* Chỉnh tiền đồn chiến lược
* Chơi như ba lớp
* Repel lũ Bugs sao
* Cạnh tranh trên lãnh đạo nhà bếp
* Combat Intense