Countries – Capitals, Languages & Currencies v3.1 [MOD]
  • Phiên Bản: 3.1
  • OBB: No
  • Thể Loại: Giáo dục
  • Kích Thước: 11M
  • Ngày Đăng: February 28, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 2 tháng trước
  • Lượt Xem: 18
Giới thiệu game "Countries - Capitals, Languages & Currencies"
Tìm hiểu các quốc gia và thủ đô, ngôn ngữ và tiền tệ của họ thông qua một trò chơi dựa trên câu đố vui nhộn.