Curious Cat v2.2.4 [MOD]
  • Phiên Bản: 2.2.4
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 99M
  • Ngày Đăng: August 1, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 4 tháng trước
  • Lượt Xem: 30
Giới thiệu game "Curious Cat"
* Trải nghiệm trò chơi dễ dàng, dễ dàng để bắt đầu
* Mèo dễ thương và hành động hài hước
* Một số yếu tố trò chơi độc đáo tạo ra những thay đổi hóa học không thể tưởng tượng được
           làm cho trò chơi vui vẻ và thú vị
* Hơn 100 cấp độ được thiết kế tốt cung cấp một lịch sử trò chơi thư giãn và thú vị
* Các yếu tố cảnh được thiết kế cẩn thận làm cho toàn bộ cảnh trò chơi trở nên thú vị