Ditching class 2 – Escape Game v1.2 [MOD]
  • Phiên Bản: 1.2
  • OBB: No
  • Thể Loại: Thông thường
  • Kích Thước: 21M
  • Ngày Đăng: October 7, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 1 năm trước
  • Lượt Xem: 554
Giới thiệu game "Ditching class 2 - Escape Game"
Tôi không muốn đến lớp, tôi muốn chạy ra khỏi lớp học bí mật.
Ngăn chặn được phát hiện bởi các giáo viên, bạn mở cửa để lẻn ra khỏi lớp, bạn thành công

Đây là một trò chơi trốn thoát rất thú vị, bạn cần phải sử dụng nhiều đạo cụ để thoát khỏi lớp học, chứ không phải duy nhất để tránh tất cả các loại bẫy, mà còn để tránh bị phát hiện bởi các giáo viên!

Làm thế nào để chơi
Nó rất đơn giản: chỉ cần gõ bất cứ điều gì gây chú ý và sử dụng các mặt hàng.
Nếu bạn gặp khó khăn trên một câu đố, bạn có thể nhận được một gợi ý bằng cách xem quảng cáo video.