Don't Forget the Lyrics v4.7.6 [MOD]
  • Phiên Bản: 4.7.6
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 78M
  • Ngày Đăng: October 9, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 2 tuần trước
  • Lượt Xem: 23
  • (#37022) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Don't Forget the Lyrics"
Đừng quên là một trò chơi, nơi bạn sẽ phải đoán phần còn lại của bài hát, bạn sẽ nghe thấy một phần của bài hát và sẽ thể đọc mà part's lyric. Bạn sẽ phải hoàn thành lời bài hát.

Để vượt qua mức bạn sẽ phải đoán 6 trong tổng số 12 bài hát của mỗi cấp. Bạn sẽ có thể yêu cầu một gợi ý để các ứng dụng, nhưng nó sẽ chi phí bạn một thời điểm.