ePSXe openGL Plugin v5.1.1 [MOD]
  • Phiên Bản: 5.1.1
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 83M
  • Ngày Đăng: January 14, 2020
  • Ngày Cập Nhật: 6 tháng trước
  • Lượt Xem: 92
  • (#50042) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "ePSXe openGL Plugin"
Đây là một plugin bổ sung cho ePSXe cho Android. Cài đặt nó nếu bạn muốn hỗ trợ đồ họa OpenGL HD trong ePSXe. Hỗ trợ HD bị hạn chế, một số trò chơi có thể bị chậm hoặc bị trục trặc khi sử dụng plugin này.

Yêu cầu ePSXe 2.0.10+, lấy từ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epsxe.ePSXe&hl=vi