Flip Tile v0.3 [MOD]
  • Phiên Bản: 0.3
  • OBB: No
  • Thể Loại: Dạng bảng
  • Kích Thước: 20M
  • Ngày Đăng: May 4, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 7 ngày trước
  • Lượt Xem: 19
  • (#98742) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Flip Tile"
Gạch lật, màu trắng hoặc đen. Mỗi lần nhấn lật tất cả các lát được gắn vào gạch ép, bao gồm cả gạch ép.
Mục tiêu của trò chơi là làm cho bảng một màu duy nhất. Màu trắng hoặc đen.
Trò chơi bao gồm 2000 cấp độ độc đáo, mỗi cấp độ được tạo ra để mang lại niềm vui tối đa.
Vậy có vui vẻ!