Go Game Viewer v9.5.4 [MOD]
  • Phiên Bản: 9.5.4
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 94M
  • Ngày Đăng: October 28, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 7 tháng trước
  • Lượt Xem: 57
  • (#41498) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Go Game Viewer"
Bạn có thể xem bản ghi trò chơi mới nhất của Go (Igo / Baduk / Weiqi) trên một trang web.
Các trang web mà bạn có thể nhìn thấy như sau.
- 棋譜 ぅ (www.kihuu.net)
- GoKifu (gokifu.com)
- TOM (weiqi.tom.com)
- 新浪 (duiyi.sina.com.cn)
- 한국 기원 (baduk.or.kr)

Bạn có thể tìm kiếm bản ghi trò chơi trong kifuu và Gokifu.