League of slug v4.0.9 [MOD]
  • Phiên Bản: 4.0.9
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 57M
  • Ngày Đăng: July 31, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 1 năm trước
  • Lượt Xem: 951
Giới thiệu game "League of slug"
Protect the Runeterra với các nhà vô địch!

League of sên không được xác nhận bởi Riot Games và không phản ánh quan điểm hay ý kiến ​​của Riot Games hoặc bất cứ ai đã chính thức tham gia vào sản xuất hoặc quản lý League of Legends. League of Legends và Riot Games là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.