Logo Pexeso v1.2 [MOD]
  • Phiên Bản: 1.2
  • OBB: No
  • Thể Loại: Giáo dục
  • Kích Thước: 5,6M
  • Ngày Đăng: March 14, 2022
  • Ngày Cập Nhật: 4 tháng trước
  • Lượt Xem: 45
  • (#171454) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Logo Pexeso"
Bộ nhớ biểu tượng bộ nhớ trò chơi kết hợp yếu tố truyền thống với logopedic. Thẻ cá nhân được bổ sung bằng cách nói hình ảnh. Hoàn thành mỗi lượt yêu cầu một cuộc bỏ phiếu của đối tượng trên thẻ.