Smash hit wall! v2.0 [MOD]
  • Phiên Bản: 2.0
  • OBB: No
  • Thể Loại: Trò chơi điện tử
  • Kích Thước: 39M
  • Ngày Đăng: August 16, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 10 tháng trước
  • Lượt Xem: 72
Giới thiệu game "Smash hit wall!"
Bạn có thể hoàn thành thử thách của đập 100 bức tường?

Tốc độ, sức mạnh và sức nổ là chìa khóa cho thách thức.

Thôi nào, phản ứng nhanh và siêu mạnh là một sự trợ giúp tuyệt vời cho thủ tục hải quan của bạn !!!
Game tính năng: cho phép bạn giải phóng áp lực từ công việc của bạn.

                             Có rất nhiều trạm kiểm soát đang chờ bạn thử thách.

liên hệ chúng tôi:
E-mail: [email protected]
Facebook: https: //www.facebook.com/haipeng.zeng.9