TicTacToeA v0.0.1 [MOD]
  • Phiên Bản: 0.0.1
  • OBB: No
  • Thể Loại: Dạng bảng
  • Kích Thước: 4,2M
  • Ngày Đăng: August 4, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 3 năm trước
  • Lượt Xem: 220
  • (#124751) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "TicTacToeA"
Tic-Tac-Toe (còn được gọi là noughts và cross hay Xs và Os) là một trò chơi bằng giấy và bút chì dành cho hai người chơi, X và O, người thay phiên nhau đánh dấu các khoảng trống trong lưới 3 × 3. Người chơi thành công trong việc đặt ba điểm của mình vào một hàng ngang, dọc hoặc chéo sẽ thắng trò chơi