Tinh Linh Đại Chiến (VN) v5.3.6 [MOD]
  • Phiên Bản: 5.3.6
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 57M
  • Ngày Đăng: July 31, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 1 năm trước
  • Lượt Xem: 171
Giới thiệu game "Tinh Linh Đại Chiến (VN)"
Thế giới Tinh Linh Đại Chiến đang bị hỗn loạn bởi sự xâm lăng của các tinh linh độc ác. Với tài năng lãnh đạo của mình bạn phải tập hợp các tinh linh để bảo vệ thế giới.
Tinh Linh Đại Chiến với nhiều chức năng hấp dẫn:
-Mở anh hùng
-Nâng cấp anh hùng
-Bảo vệ thành trì
...
Hãy tham gia ngay Tinh Linh Đại Chiến để cùng chung tay bảo vệ thế giới tinh linh nào các bạn.

Hỗ trợ: https://www.facebook.com/androidvina/