Unmatched Air Traffic Control v2019.22 [MOD]
  • Phiên Bản: 2019.22
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 56M
  • Ngày Đăng: July 30, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 4 tháng trước
  • Lượt Xem: 0k
Giới thiệu game "Unmatched Air Traffic Control"
Trong trò chơi mô phỏng này, bạn là một bộ điều khiển không lưu tại một sân bay bận rộn. Mục đích là để hướng dẫn máy bay một cách an toàn hạ cánh đậu xe và tắt đi, tránh va chạm giữa chúng.

Trò chơi này là giống như các hoạt động thực tế của một sân bay bận rộn, nhưng với các điều khiển dễ dàng và tự giải thích. Là một sở thích tuyệt vời mà kích thích trí nhớ và suy luận.

Có chuyến bay vui vẻ và tốt