Word Game v1.12.9z [MOD]
  • Phiên Bản: 1.12.9z
  • OBB: No
  • Thể Loại: Tìm ô chữ
  • Kích Thước: 9,0M
  • Ngày Đăng: March 18, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 1 năm trước
  • Lượt Xem: 106
  • (#81684) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Word Game"
Một ứng dụng trò chơi chữ đơn giản


50 cấp độ

cấp 1-10 = 3 chữ cái
cấp 11-30 = 4 chữ cái
cấp 31- 50 = 5 chữ cái


Mức độ mới sẽ sớm ra mắt


Tham gia nhóm Facebook của chúng tôi
https://www.facebook.com/groups/350160695961896