Words with Prof. Wisely v23 [MOD]
  • Phiên Bản: 23
  • OBB: No
  • Thể Loại: Tìm ô chữ
  • Kích Thước: 28M
  • Ngày Đăng: February 23, 2021
  • Ngày Cập Nhật: 2 tuần trước
  • Lượt Xem: 8
  • (#63422) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Words with Prof. Wisely"
Tìm kiếm các từ bằng cách kết nối các chữ cái. Bơm chánh niệm, rèn luyện trí não và tăng vốn từ vựng của bạn!

Trò chơi này là miễn phí và bạn có thể chơi mà không cần Internet. Bất cứ lúc nào, trò chơi có thể được thu nhỏ hoặc đóng lại, và sau đó tiếp tục mà không mất tiến trình.

Hãy ghi nhớ - giải quyết một số ô chữ sẽ không dễ dàng. Nhưng bạn sẽ nhận được rất nhiều niềm vui, và bộ não của bạn - một khóa đào tạo tuyệt vời.

Và chờ đợi bạn - Giáo sư tuyệt vời khôn ngoan!