Egg Finder v3.0 [MOD]
  • Phiên Bản: 3.0
  • OBB: No
  • Thể Loại: Thông thường
  • Kích Thước: 23M
  • Ngày Đăng: August 14, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 10 tháng trước
  • Lượt Xem: 5k
  • (#21052) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Egg Finder"
Bạn cần ấn giữ hoặc thả ra kịp thời để điều khiển việc di chuyển và tránh mọi chướng ngại vật.
Cách chơi:
- Ấn giữ màn hình để thú cưng di chuyển
- Khi bạn gặp chướng ngại vật, hãy thả tay ra và đợi thời điểm thích hợp để vượt qua.
Cùng thử thách xem bạn có thể đi được bao xa!