Robot Truck v3.6.6 [MOD]
  • Phiên Bản: 3.6.6
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 83M
  • Ngày Đăng: October 31, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 7 tháng trước
  • Lượt Xem: 45
  • (#42288) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Robot Truck"
nhiệm vụ nặng nề và các dây thần kinh thép.