Stand Only One v8.1.9 [MOD]
  • Phiên Bản: 8.1.9
  • OBB: No
  • Thể Loại: Games
  • Kích Thước: 58M
  • Ngày Đăng: December 3, 2019
  • Ngày Cập Nhật: 6 tháng trước
  • Lượt Xem: 71
  • (#46194) Đã Chèn Menu Mod (Patch Cheat) Vào Trong Game.
Giới thiệu game "Stand Only One"
Đứng một mình là một trò chơi điện thoại di động tôi tạo ra.
Tính năng này người dùng có thể tương đối dễ dàng tạo ra các nhân vật và giai đoạn.

Sẽ có rất nhiều người đã biết chương trình tương tự.
Sự khác biệt lớn nhất là nó là một mục tiêu di động.

Tập trung vào điện thoại di động, hiệu suất di động không phải là xấu, và thêm và tạo nhân vật cũng có thể trên điện thoại di động.

đường dẫn lưu trữ dữ liệu: loacal / standOnlyOne /